LeSS

Заметки с тренинга по LeSS от scrum.ru (@agilixru)